What is the purpose of life?

Co je smyslem života?

Život může být tak frustrující, když chybí hlubší rozměr. To je poznání sebe sama, schopnost stát se tichým a přítomným. Dívat se na někoho nebo na něco, aniž byste mu/ji okamžitě kladli pozitivní nebo negativní soud.

Nikdy nejsi více bytostně sám sebou, než když jsi nehybný. Když jste v klidu, můžete se cítit jako přítomnost.

Toto je vaše PRAVÁ IDENTITA. Děláte dobro a užíváte si, aniž byste po někom požadovali, aby vás udělal šťastnými. To je hrozný požadavek říct člověku „udělej mě šťastným“. Recept na katastrofu. MAKE ME HAPPY obvykle znamená udělat mě nešťastným a končí rozvodem. Cokoli očekáváte, že vás udělá šťastnými, vás možná brzy udělá šťastnými. Nic vám nemůže dát trvalé štěstí, přijměte ten prostor přítomnosti, kde je ve vás mír a radost. Pak svět není frustrující místo. Výzvy stále přicházejí, ale vy se s nimi vypořádáváte klidněji a nevytváříte žádné drama ani neštěstí.

Věřím, že společným smyslem našeho života je ztělesňovat TO.