PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. Rozsah

Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané prostřednictvím našeho online obchodu spotřebiteli nebo obchodníky.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba jednající pro účely, které zcela nebo převážně nespadají do oblasti obchodu, podnikání, řemesla nebo povolání této osoby;

Obchodník znamená osobu jednající pro účely související s obchodem, podnikáním, řemeslem nebo povoláním této osoby, ať už jedná osobně nebo prostřednictvím jiné osoby jednající jménem obchodníka nebo na účet obchodníka.

Tyto podmínky se vztahují i ​​na obchodníky pro budoucí obchodní vztahy, aniž by bylo nutné je formálně vyjadřovat. Pokud výslovně neschválíme opak, nemůžeme přijmout smluvní platnost jakýchkoliv rozporuplných nebo doplňujících všeobecných podmínek používaných kterýmkoli obchodníkem.

2. Smluvní partner, vznik smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena s Yoga Hero, Aya Stern.

Zobrazení produktů v rámci internetového obchodu představuje z naší strany závaznou nabídku k uzavření smlouvy o zboží. Naše produkty můžete nezávazně vložit do košíku a své údaje kdykoli před odesláním závazné objednávky upravit pomocí opravných prostředků, které jsou k tomuto účelu poskytovány a vysvětleny během procesu objednávky. Smlouva vzniká kliknutím na tlačítko objednat, které vyjadřuje váš souhlas s naší nabídkou týkající se zboží obsaženého ve vašem košíku. Jakmile objednávku odešlete, obratem obdržíte potvrzení e-mailem.

3. Jazyk smlouvy, Uložení textu smlouvy

Jazykem dostupným pro uzavření smlouvy je angličtina.

Text smlouvy uložíme a údaje objednávky a naše VOP vám předáme e-mailem. Text smlouvy není z bezpečnostních důvodů dostupný přes internet.

4. Dodací podmínky

Zboží expedujeme pouze na cestě; vyzvednutí zákazníkem není možné. Nedoručujeme na poštovní schránky.

5. Platba

Kreditní karta

S odesláním objednávky nám zároveň posíláte údaje o své kreditní kartě. Po vaší identifikaci jako zákonného držitele karty, přímo po objednávce, požádáme vaši kreditní kartu o zahájení platební transakce. Platební transakce je automaticky provedena společností vydávající kreditní kartu a stržena z vaší karty.

PayPal

Během procesu objednávky budete přesměrováni na online web PayPal. Chcete-li zaplatit fakturovanou částku přes PayPal, musíte se tam zaregistrovat nebo se nejprve zaregistrovat, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební pokyny. Po odeslání objednávky v obchodě dáme PayPal pokyn k zahájení platební transakce.

Přímo poté je platební transakce automaticky provedena službou PayPal. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

6. Zachování titulu

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení. Pro podniky navíc platí: Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu. Vyhrazené zboží můžete dále prodávat v běžných obchodních operacích; veškeré nároky vzniklé z tohoto dalšího prodeje – bez ohledu na spojení nebo smíchání rezervovaného zboží s novým zbožím – postoupíte ve výši fakturované částky předem na nás a my toto postoupení přijímáme. Jste oprávněni vymáhat nároky; můžeme však rovněž vymáhat nároky sami, pokud nesplníte své platební povinnosti.

7. Poškození během dodávky

Pro spotřebitele platí následující: Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením vzniklým při dodání, nahlaste závadu přepravci a neprodleně nás informujte.Neuplatnění stížnosti nebo navázání kontaktu nijak neovlivní vaše zákonná práva nebo vymáhání těchto práv, zejména vaše záruční práva. Tím nám však pomáháte uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojistiteli.

Platí pro obchodníky: Rizika náhodné ztráty nebo poškození zboží přejdou na vás, jakmile předáme položku dopravci, přepravci nebo jinému dodavateli k předání definované osobě nebo provozovně. „Kaufleute“, jak jsou definovány německým HGB, podléhají požadavkům na kontrolu a oznámení podle § 377 HGB. Pokud nedodržíte pokyny v nich uvedené, bude zboží považováno za schválené, ledaže by vada nebyla zjistitelná při kontrole. To neplatí, pokud byla daná vada z naší strany záměrně zatajena.

8. Záruka a záruky

Máme zákonnou povinnost dodávat produkty, které jsou v souladu s touto smlouvou. Platí zákonná záruční práva. Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky, které mohou platit, naleznete vedle produktu nebo případně na samostatných informačních stránkách v online obchodě.

9. Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jsme připraveni podílet se na extra- soudní řízení o řešení sporů před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů. Příslušným orgánem v této věci je: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, Německo, http://www.verbraucher-schlichter.de

11. Závěrečná ustanovení

Pokud jste obchodník, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o prodeji. Jste-li „Kaufmann“ ve smyslu německého obchodního zákoníku (HGB), veřejnoprávní právnická osoba nebo speciální veřejnoprávní fond, je výhradní právní příslušností pro všechny spory ze smluvních vztahů mezi námi a vámi naše sídlo.


.