ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme, že jste navštívili náš online obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete rozsáhlé informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste prozradili jakékoli osobní údaje. Při každé návštěvě webu webový server automaticky ukládá pouze tzv. log soubor serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentaci žádosti.

Tyto přístupové údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webových stránek a zlepšení naší nabídky. To slouží podle čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR ochranu našich oprávněných zájmů při řádné prezentaci naší nabídky, které jsou prvořadé v procesu vyvažování zájmů. Všechny přístupové údaje jsou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy na našich webových stránkách.

2. Sběr a použití dat pro zpracování smlouvy a pro otevření zákaznického účtu

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když zadáte objednávku nebo když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože tyto údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vašeho požadavku na kontakt a vy byste jinak nemohli odeslat objednávku nebo žádost o kontakt. V každém vstupním formuláři je patrné, jaká data jsou sbírána. Údaje, které nám sdělíte, používáme k plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů podle čl. 6 (1) 1 písm. b) GDPR. Pokud jste udělili souhlas podle čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR rozhodnutím o založení zákaznického účtu použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu. Po dokončení smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu bude jakékoli další zpracování vašich údajů omezeno a vaše údaje budou vymazány po uplynutí doby uchování platné podle příslušných předpisů, pokud výslovně nedáte souhlas s dalším používáním vašich údajů. nebo si vyhrazujeme právo dále používat vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem povoleným zákonem, o čemž vás informujeme v tomto oznámení. Váš zákaznický účet může být kdykoli smazán. Za tímto účelem můžete buď odeslat zprávu na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo použít příslušnou funkci dostupnou v zákaznickém účtu.

3. Přenos dat

Vaše údaje zpřístupňujeme přepravní společnosti a distribučnímu centru v rozsahu potřebném pro doručení objednaného zboží dle čl. 6 (1) 1 písm. b) GDPR. V závislosti na poskytovateli platebních služeb, kterého jste vybrali během procesu objednávky, sdělujeme platební údaje shromážděné pro účely zpracování objednávky bance pověřené zpracováním platby a případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb nebo vybranou platební službu. Některé z těchto údajů shromažďují sami vybraní poskytovatelé platebních služeb, pokud si u nich otevřete účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávky zaregistrovat u svého poskytovatele platebních služeb pomocí svých přístupových údajů. V tomto ohledu platí oznámení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

 

4. E-mailový zpravodaj a poštovní reklama

Klaviyo používáme ke správě našeho seznamu odběratelů e-mailového marketingu a k zasílání e-mailů našim odběratelům. Klaviyo je poskytovatel třetí strany, který může shromažďovat a zpracovávat vaše údaje pomocí standardních průmyslových technologií, které nám pomáhají monitorovat a zlepšovat náš newsletter.

E-mailová reklama, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme vám pravidelně zasílat náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR, a to za použití vámi požadovaných nebo zveřejněných údajů samostatně pro tento účel. Ze služby newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.Za tímto účelem můžete buď poslat zprávu na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo použít odhlašovací odkaz v newsletteru. Po odhlášení z odběru smažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo dále používat vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem povoleným zákonem, o čemž vás informujeme v tomto oznámení.

Z odběru našeho newsletteru se můžete odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého newsletteru.

Poštovní reklama a vaše právo odhlásit se

Pokud jste se neodhlásili nebo nejste spotřebitelem, který má obvyklé bydliště ve Španělsku, vyhrazujeme si právo použít vaše jméno a příjmení a vaši poštovní adresu pro naše reklamní účely, např. za zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při propagaci a reklamě našich produktů zákazníkům podle čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR, které jsou prvořadé v procesu vyvažování zájmů.

5. Soubory cookie a webová analýza

Pro zlepšení uživatelské zkušenosti na našem webu a umožnění používání jeho určitých funkcí za účelem zobrazení vhodných produktů nebo provádění průzkumu trhu používají některé stránky tohoto webu takzvané cookies. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů prvořadé. Cookie je malý textový soubor, který se automaticky ukládá na vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou poté, co zavřete relaci prohlížeče, tj. když zavřete prohlížeč (takzvané soubory cookie relace). Další soubory cookie se ukládají do vašeho zařízení koncového uživatele a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč, když nás znovu navštívíte (trvalé soubory cookie). Pro kontrolu doby ukládání souborů cookie můžete použít funkci Přehled v nastavení souborů cookie vašeho webového prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval, kdykoli stránka používá soubory cookie, a případ od případu se rozhodnout, zda přijmete nebo odmítnete soubory cookie na dané webové stránce nebo obecně. Každý prohlížeč má jiné zásady pro správu nastavení souborů cookie. Zásady prohlížeče jsou popsány v nabídce Nápověda každého prohlížeče a vysvětlují, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Chcete-li zjistit, jak změnit nastavení ve vašem prohlížeči, podívejte se na následující odkazy:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl= en&hlrm=cs
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že deaktivace souborů cookie může omezit váš přístup k některým funkcím našeho webu.

Použití Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu

Pro účely analýzy webových stránek používá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC (www.google.com). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů prvořadé. Google (Universal) Analytics používá metody, jako je např. cookies, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace shromažďované automaticky pomocí souborů cookie o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server Google ve Spojených státech. Zároveň, jelikož je na tomto webu povolena anonymizace IP, bude IP adresa před předáním v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena.Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena Obecně platí, že Google nespojuje anonymizovanou IP adresu přenesenou z vašeho prohlížeče prostřednictvím Google Analytics s žádnými dalšími údaji, které má Google k dispozici.

 

Google LLC má sídlo v USA a má certifikaci EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát uvidíte < href="//www.privacyshield.gov/list">zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise uznala subjekty certifikované v rámci Privacy Shield jako subjekty zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů.

Můžete zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie a související s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) byly zaznamenávány a zpracovávány společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného prostřednictvím následujícího odkazu: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Alternativně k pluginu prohlížeče můžete kliknout na tento odkaz, abyste zabránili službě Google Analytics v budoucím zaznamenávání vašich údajů na této webové stránce. V tomto procesu bude na vašem zařízení koncového uživatele uložen opt-out cookie. Pokud vymažete soubory cookie, budete muset na odkaz kliknout znovu.

6. Možnosti kontaktu a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva podle: • čl. 15 GDPR, právo získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu zde popsaném; •umění. 16 GDPR, právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které ukládáme; • umění. 17 GDPR, právo požadovat výmaz vašich osobních údajů uložených u nás, pokud není vyžadováno další zpracování – pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace; - za splnění zákonné povinnosti; - z důvodů veřejného zájmu nebo - pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; • umění. 18 GDPR, právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud - zpochybňujete přesnost údajů; - zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich výmaz; - údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo - jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR; • umění. 20 GDPR, právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci; • umění. 77 GDPR, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad ve vašem obvyklém místě bydliště nebo na pracovišti nebo v sídle naší společnosti.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně toho, jak shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme vaše osobní údaje, chcete se zeptat, opravit, omezit nebo vymazat vaše údaje nebo odvolat jakýkoli souhlas, který jste udělili, nebo se odhlásit z jakéhokoli konkrétního použití údajů , kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktních údajů uvedených v oznámení na našem webu.

Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které jsou nadřazené v procesu vyvažování zájmů, můžete proti takovému zpracování údajů s budoucí platností vznést námitku. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právní nároky.

To se netýká zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro takové účely zpracovávat.

.