VILKÅR OG BETINGELSER

1. Omfang

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer afgivet via vores onlinebutik af forbrugere eller forhandlere.

Forbruger betyder en person, der handler til formål, der helt eller hovedsageligt ligger uden for den pågældende persons handel, forretning, håndværk eller erhverv;

Erhvervsdrivende betyder en person, der handler med formål, der vedrører denne persons handel, forretning, håndværk eller erhverv, hvad enten han handler personligt eller gennem en anden person, der handler i den erhvervsdrivendes navn eller på den erhvervsdrivendes vegne.

Disse vilkår gælder også for erhvervsdrivende for fremtidige kommercielle forbindelser uden behov for nogen formel tilkendegivelse heraf. Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af os til det modsatte, kan vi ikke acceptere den kontraktmæssige gyldighed af modstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser, der anvendes af enhver erhvervsdrivende.

2. Kontraktpartner, indgåelse af kontrakt

Købekontrakten er indgået med Yoga Hero, Aya Stern.

Visning af produkter i onlineshoppen udgør et bindende tilbud fra vores side om at indgå en kontrakt på varerne. Du kan lægge vores produkter i din indkøbskurv uden forpligtelse og ændre dine indtastninger til enhver tid inden afgivelse af en bindende ordre ved at bruge de korrektionsfaciliteter, der er tilvejebragt til dette formål og forklaret under bestillingsprocessen. Kontrakten indgås ved at klikke på ordreknappen, som angiver din accept af vores tilbud vedrørende varerne i din indkøbskurv. Når du har sendt din ordre vil du straks modtage en bekræftelse via e-mail.

3. Kontraktsprog, Gem af kontraktteksten

Det tilgængelige sprog for indgåelse af kontrakten er engelsk.

Vi gemmer kontraktteksten og videresender ordredata og vores T&C'er til dig via e-mail. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kontraktteksten ikke tilgås via internettet.

4. Leveringsbetingelser

Vi sender kun varer undervejs; afhentning af kunden er ikke mulig. Vi leverer ikke til postkasser.

5. Betaling

Kreditkort

Med afgivelsen af ​​ordren sender du os samtidig dine kreditkortoplysninger. Efter din identifikation som den juridiske kortholder, direkte efter ordren, vil vi bede dit kreditkortselskab om at igangsætte betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen udføres automatisk af kreditkortselskabet og debiteres dit kort.

PayPal

Under bestillingsprocessen vil du blive videresendt til PayPals online-websted. For at betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der eller først registrere dig, identificere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionerne til os. Efter at have afgivet din ordre i butikken, instruerer vi PayPal om at påbegynde betalingstransaktionen.

Umiddelbart bagefter udføres betalingstransaktionen automatisk af PayPal. Du vil modtage yderligere information under bestillingsprocessen.

6. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget. For virksomheder gælder derudover følgende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne indtil fuldstændig afvikling af alle krav, der opstår som følge af et igangværende forretningsforhold. Du må videresælge forbeholdte varer i almindelig forretningsdrift; du skal overdrage ethvert krav, der opstår ved dette videresalg – uanset sammenkobling eller sammenblanding af de reserverede varer med en ny vare – til os på forhånd til os på et beløb svarende til fakturabeløbet, og vi accepterer denne overdragelse. Du forbliver autoriseret til at inddrive kravene; vi kan dog også selv inddrive kravene, hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser.

7. Skader under levering

For forbruger gælder følgende: Hvis varerne leveres med åbenlyse skader forårsaget under levering, bedes du anmelde manglen til fragtføreren og give os besked omgående.Undladelse af at indgive en klage eller tage kontakt påvirker ikke på nogen måde dine juridiske rettigheder eller håndhævelsen af ​​sådanne rettigheder, især dine garantirettigheder. Men ved at gøre det hjælper du os med at gøre vores egne krav gældende mod transportøren eller transportforsikringsselskabet.

Gælder for erhvervsdrivende: Risikoen for utilsigtet tab eller forringelse af varerne vil overføres til dig, når vi har indsendt varen til vognmanden, transportøren eller anden entreprenør til videresendelse til den definerede person eller virksomhed. "Kaufleute" som defineret af det tyske HGB er underlagt inspektions- og anmeldelseskravene i § 377 HGB. Hvis du ikke overholder instruktionerne deri, anses varerne for godkendt, medmindre manglen ikke var påviselig ved kontrol. Dette gælder ikke, hvis en given mangel bevidst er blevet skjult af os.

8. Garanti og garantier

Vi har en juridisk pligt til at levere produkter, der er i overensstemmelse med denne kontrakt. Lovpligtige garantirettigheder gælder. Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres præcise betingelser, der måtte gælde, kan findes ved siden af ​​produktet eller på særskilte informationssider i onlinebutikken, hvis det er relevant.

9. Online tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for online tvistbilæggelse (ODR), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er klar til at deltage i ekstra- retslig tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugertvistbilæggelsesorgan. Det kompetente organ i denne sag er: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tyskland, http://www.verbraucher-schlichter.de

11. Afsluttende bestemmelser

Hvis du er erhvervsdrivende, gælder tysk lov med undtagelse af FN's salgskonvention. Hvis du er en "Kaufmann" i henhold til den tyske handelslov (HGB), en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, er den eksklusive juridiske jurisdiktion for alle tvister fra kontraktlige forhold mellem os og dig vores registrerede hjemsted.


.