Juridische mededeling

Deze website is eigendom van Yoga Hero Pte. Ltd., die ook de website beheert. Inhoud die op de website is gepubliceerd, mag alleen worden gereproduceerd voor niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van alle copyrightvermeldingen en mag daarom niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden verspreid zonder onze toestemming.

We doen ons best om alleen correcte en actuele informatie op de website te publiceren, maar we kunnen niet de volledige juistheid en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde informatie garanderen. We aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van informatie die op deze website is gepubliceerd of de tijdelijke inactiviteit van de website.

We begrijpen dat de privacy van onze websitebezoekers erg belangrijk is. Daarom worden alle gegevens die we verkrijgen op de website (contactformulier) uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. We zullen alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en aan niemand doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming.

We behouden ons het recht voor om alle informatie die op deze website is gepubliceerd te wijzigen.

Door gebruik te maken van deze website bevestigt de bezoeker dat hij akkoord gaat met en akkoord gaat met de beschreven voorwaarden.