PRIVACYBELEID

Bedankt voor uw bezoek aan onze online winkel. Bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie vrij te geven. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op dat b.v. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens), en documenteert het verzoek.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG de bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website verwijderd.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor het verwerken van het contract en voor het openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we die gegevens absoluut nodig hebben om het contract of uw contactverzoek te verwerken en u anders de bestelling of het contactverzoek niet zou kunnen verzenden. In elk invoerformulier is duidelijk welke gegevens worden verzameld. We gebruiken de gegevens die u ons verstrekt om het contract uit te voeren en uw vragen te verwerken volgens art. 6 (1) 1 verlicht. b) AVG. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 verlicht. a) AVG door te besluiten een klantaccount te openen, zullen we uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount, wordt elke verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is volgens de relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarover we u in deze kennisgeving informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd. Voor dit doel kunt u ofwel een bericht sturen naar de hieronder gespecificeerde contactoptie of de relevante functie gebruiken die beschikbaar is in het klantaccount.

3. Overdracht van gegevens

Wij geven uw gegevens door aan het transportbedrijf en het fulfilmentcentrum in het kader dat vereist is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 verlicht. b) AVG. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, verstrekken wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld aan de bank die de betaling heeft uitgevoerd en, in voorkomend geval, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betaalservice. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een rekening bij hen opent. In een dergelijk geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij uw betalingsdienstaanbieder met behulp van uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

 

4. E-mailnieuwsbrief en advertentie per post

We gebruiken Klaviyo om onze abonneelijst voor e-mailmarketing te beheren en om e-mails naar onze abonnees te verzenden. Klaviyo is een externe provider, die uw gegevens kan verzamelen en verwerken met behulp van industriestandaardtechnologieën om ons te helpen onze nieuwsbrief te controleren en te verbeteren.

E-mailreclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) 1 verlicht. a) AVG, waarbij u de door u benodigde of verstrekte gegevens afzonderlijk voor dit doel gebruikt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice.Hiervoor kunt u ofwel een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactmogelijkheid of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Bij afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of behouden wij de recht om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarover we u in deze kennisgeving informeren.

U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

Postadvertenties en uw recht om u af te melden

Tenzij u zich niet heeft afgemeld of een consument bent die zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft, behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze reclamedoeleinden, b.v. voor het per post toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten aan klanten volgens art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging.

5. Cookies en webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, gebruiken sommige pagina's van deze website zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op uw eindapparaat wordt opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie sluit, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op het apparaat van uw eindgebruiker en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaartermijn van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen wilt accepteren of weigeren. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl= nl&hlrm=nl
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.com). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, zoals b.v. cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd, aangezien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres ingekort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, niet aan andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd voor het EU-VS-Privacy Shield. U zult het up-to-date certificaat < href="//www.privacyshield.gov/list">hier zien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde entiteiten erkend die zijn gecertificeerd volgens het Privacy Shield als degenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden geregistreerd en verwerkt door Google door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens in de toekomst op deze website vastlegt. Tijdens dit proces wordt een opt-out-cookie op het apparaat van uw eindgebruiker opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

6. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens: • art. 15 AVG, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die wij verwerken, binnen de daarin beschreven reikwijdte; •kunst. 16 AVG, het recht om onmiddellijk rectificatie van onjuiste of aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen; • kunst. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking vereist is - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; - om te voldoen aan een wettelijke verplichting; - om redenen van algemeen belang of - voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; • kunst. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; - de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert het wissen ervan; - wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG; • kunst. 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen; • kunst. 77 AVG, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gewone verblijfplaats of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, informatie over uw gegevens wilt opvragen, deze wilt corrigeren, beperken of verwijderen, of uw gegeven toestemmingen wilt intrekken, of u wilt afmelden voor een bepaald gebruik van gegevens , neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze siteverklaring.

Recht van bezwaar

Als we persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die prevaleren in het proces van belangenafweging, kunt u met toekomstig effect bezwaar maken tegen dergelijke gegevensverwerking. Als uw gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Dit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In een dergelijk geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

.