Nota prawna

Ta strona jest własnością Yoga Hero Pte. Ltd., która również nią zarządza. Treści publikowane na stronie internetowej mogą być powielane wyłącznie w celach niekomercyjnych, z zachowaniem wszystkich informacji o prawach autorskich i dlatego nie mogą być kopiowane, powielane ani w inny sposób rozpowszechniane bez naszej zgody.

Dokładamy wszelkich starań, aby publikować na stronie tylko prawidłowe i aktualne informacje, ale nie możemy zagwarantować całkowitej dokładności i rzetelności wszystkich publikowanych informacji. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji publikowanych na tej stronie lub czasowej nieaktywności strony.

Rozumiemy, że prywatność odwiedzających naszą stronę jest bardzo ważna. W związku z tym wszelkie dane, które pozyskujemy w serwisie (formularz kontaktowy) są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały pozyskane. Zachowamy wszystkie dane osobowe w tajemnicy i nie przekażemy ich nikomu bez Twojej uprzedniej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich informacji publikowanych na tej stronie.

Korzystając z tej strony, odwiedzający potwierdza, że ​​akceptuje i zgadza się z opisanymi warunkami.