What is the purpose of life?

Vad är meningen med livet?

Livet kan vara så frustrerande när en djupare dimension saknas. Det är att känna dig själv, förmågan att bli stilla och närvarande. Att titta på någon eller något utan att påtvinga honom/henne en omedelbar positiv eller negativ bedömning.

Du är aldrig mer i grunden dig själv än när du är stilla. När du är stilla kan du känna dig själv som en närvaro.

Detta är din SANNA IDENTITET. Du gör gott och trivs, utan att kräva av någon att göra dig lycklig. Det är ett fruktansvärt krav att säga till en person "gör mig lycklig". Ett recept på katastrof. GÖRA MIG GLAD betyder vanligtvis att göra mig olycklig och slutar med skilsmässa. Allt du förväntar dig ska göra dig lycklig kommer att göra dig lycklig snart kanske. Ingenting kan ge dig varaktig lycka acceptera det där utrymmet av närvaro, där det finns frid och glädje inom dig. Då är världen inte en frustrerande plats. Utmaningar kommer fortfarande, men du hanterar dem lugnare och skapar inget drama eller olycka.

Jag tror att det gemensamma syftet med vårt liv är att förkroppsliga DET.