Rättsligt meddelande

Denna webbplats ägs av Yoga Hero Pte. Ltd., som också driver webbplatsen. Innehåll som publiceras på webbplatsen får endast reproduceras för icke-kommersiella ändamål, med upprätthållande av alla upphovsrättsmeddelanden och får därför inte kopieras, reproduceras eller på annat sätt spridas utan vårt tillstånd.

Vi gör vårt bästa för att endast publicera korrekt och aktuell information på webbplatsen, men vi kan inte garantera den fullständiga riktigheten och tillförlitligheten av all publicerad information. Vi tar inte heller något ansvar för eventuella konsekvenser som uppstår från användningen av information som publiceras på denna webbplats eller den tillfälliga inaktiviteten av webbplatsen.

Vi förstår att integriteten för våra webbplatsbesökare är mycket viktig. Därför används all information vi får på webbplatsen (kontaktformulär) uteslutande för de syften för vilka den erhölls. Vi kommer att hålla all personlig information konfidentiell och kommer inte att vidarebefordra den till någon utan ditt förhandsgodkännande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information som publiceras på denna webbplats.

Genom att använda denna webbplats bekräftar besökaren att han accepterar och godkänner de beskrivna villkoren.