INTEGRITETSPOLICY

Tack för att du besöker vår onlinebutik. Skydd av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du omfattande information om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Få åtkomst till data och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja någon personlig information. Vid varje besök på webbplatsen lagrar webbservern automatiskt endast en så kallad serverloggfil som innehåller t.ex. namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata), samt dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstdata analyseras uteslutande i syfte att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt och att förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar enligt art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR skyddet av våra legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande som är överordnade i processen för avvägning av intressen. All åtkomstdata raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på vår webbplats.

2. Datainsamling och användning för att behandla avtalet och för att öppna ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du gör en beställning eller när du kontaktar (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi absolut behöver dessa uppgifter för att behandla avtalet eller för att behandla din kontaktförfrågan och du annars inte skulle kunna skicka beställningen eller kontaktförfrågan. Det framgår av varje inmatningsformulär vilken data som samlas in. Vi använder de uppgifter som du lämnar till oss för att utföra avtalet och behandla dina förfrågningar enligt art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. I den mån du har gett ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto. Efter avslutat kontrakt eller radering av ditt kundkonto kommer all ytterligare behandling av dina uppgifter att begränsas, och dina uppgifter kommer att raderas vid utgången av den lagringsperiod som gäller enligt relevanta bestämmelser, såvida du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som tillåts enligt lag, vilket vi informerar dig om i detta meddelande. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller använda den relevanta funktionen som finns tillgänglig på kundkontot.

3. Överföring av data

Vi lämnar ut dina uppgifter till fraktbolaget och leveranscentret i den omfattning som krävs för leverans av de beställda varorna enligt art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen avslöjar vi betalningsuppgifterna som samlats in för orderhanteringsändamål till den bank som har i uppdrag att hantera betalningen och, i förekommande fall, till den betaltjänstleverantör som har beställts av oss eller till den valda betaltjänsten. En del av dessa uppgifter samlas in av de utvalda betaltjänstleverantörerna själva om du öppnar ett konto hos dem. I ett sådant fall måste du under beställningsprocessen registrera dig hos din betaltjänstleverantör med hjälp av dina åtkomstuppgifter. I detta avseende gäller integritetsmeddelandet från den relevanta betaltjänstleverantören.

 

4. E-postnyhetsbrev och postannons

Vi använder Klaviyo för att hantera vår prenumerantlista för e-postmarknadsföring och för att skicka e-postmeddelanden till våra prenumeranter. Klaviyo är en tredjepartsleverantör som kan samla in och bearbeta dina data med hjälp av industristandardteknik för att hjälpa oss övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev.

E-postreklam om du prenumererar på nyhetsbrevet

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, använda de uppgifter som krävs eller avslöjas av dig separat för detta ändamål. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevstjänsten.För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller använda länken för att välja bort i nyhetsbrevet. Vid avregistrering kommer vi att radera din e-postadress om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätt att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, vilket vi informerar dig om i detta meddelande.

Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av varje nyhetsbrev.

Postannonsering och din rätt att välja bort

Om du inte har valt bort eller om du är en konsument som har sin vanliga vistelseort i Spanien, förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra annonseringsändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar skyddet av våra legitima intressen av att marknadsföra och marknadsföra våra produkter till kunder enligt Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR som är överordnade i processen för intresseavvägning.

5. Cookies och webbanalys

För att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och göra det möjligt för dig att använda dess vissa funktioner för att visa lämpliga produkter eller genomföra marknadsundersökningar, använder vissa sidor på denna webbplats så kallade cookies. Detta tjänar skyddet av våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande enligt art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR som är överordnade i processen för intresseavvägning. En cookie är en liten textfil som lagras automatiskt på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter att du stänger webbläsarsessionen, det vill säga när du stänger webbläsaren (det är de så kallade sessionscookies). Andra cookies lagras i din slutanvändarenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare när du besöker oss igen (beständiga cookies). För att kontrollera cookielagringsperioden kan du använda funktionen Översikt i din webbläsares cookieinställningar. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig när en sida använder cookies och besluta från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa cookies på en viss webbplats eller generellt. Varje webbläsare har olika policy för hantering av cookieinställningar. Webbläsarens policy beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare och förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. För att ta reda på hur du ändrar inställningarna i din webbläsare, se länkarna nedan:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl= sv&hlrm=sv
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att inaktivering av cookies kan begränsa din åtkomst till vissa funktioner på vår webbplats.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

För webbplatsanalyser använder denna webbplats Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Detta tjänar skyddet av våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande enligt art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR som är överordnade i processen för intresseavvägning. Google (Universal) Analytics använder metoder, som t.ex. cookies, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som samlas in automatiskt av cookies om din användning av denna webbplats överförs som regel till och lagras på en Google-server i USA. Samtidigt, eftersom IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats, kommer IP-adressen att förkortas innan den överförs inom området för EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Generellt associerar Google inte den anonymiserade IP-adressen, som överförs från din webbläsare via Google Analytics, med någon annan data som innehas av Google.

 

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US-Privacy Shield. Du kommer att se det uppdaterade certifikatet < href="//www.privacyshield.gov/list">här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare erkänt enheter som är certifierade enligt Privacy Shield som de som säkerställer en adekvat nivå av dataskydd.

Du kan förhindra att data som genereras av cookies och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) registreras och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som är tillgänglig via följande länk: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Alternativt till webbläsarpluginet kan du klicka på denna länk för att förhindra att Google Analytics registrerar dina data på denna webbplats i framtiden. I denna process kommer en opt-out-cookie att lagras på din slutanvändarenhet. Om du rensar dina cookies måste du klicka på länken igen.

6. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som den registrerade har du följande rättigheter enligt: ​​• art. 15 GDPR, rätten att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, inom den omfattning som beskrivs där; •konst. 16 GDPR, rätten att omedelbart kräva rättelse av felaktig eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss; • konst. 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida inte ytterligare behandling krävs - för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; - för att uppfylla en rättslig skyldighet; - av skäl av allmänintresse eller - för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; • konst. 18 GDPR, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån - riktigheten av uppgifterna bestrids av dig; - behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera dem; - vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller - du har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med art. 21 GDPR; • konst. 20 GDPR, rätten att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig; • konst. 77 GDPR, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet . Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter, vill fråga om, korrigera, begränsa eller radera dina uppgifter, eller dra tillbaka samtycken du har gett, eller välja bort någon särskild dataanvändning , vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i vår webbplatsmeddelande.

Rätt att invända

Om vi ​​behandlar personuppgifter enligt beskrivningen ovan för att skydda våra legitima intressen som är överordnade i processen för avvägning av intressen, kan du invända mot sådan databehandling med framtida verkan. Om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om dina uppgifter behandlas för andra ändamål har du rätt att invända endast på grund av din speciella situation.

Efter att du har utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I ett sådant fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

.